Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-10-16

Registeransvarig

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för Svenska palliativregistret är Region Jönköpings län.
CPUA-myndigheten ansvarar för att personuppgifterna i den centrala registernivån hanteras på ett rättssäkert och kvalitetssäkrat sätt.

Registret tillhör Registercentrum Sydost, RCSO.