Ny rapport

Peter Strang har skrivit rapporten “Avlidna i Stockholms län med Covid-19 under perioden mars – augusti år 2020 med fokus på personer i särskilt boende (SÄBO)” med bl.a data från Svenska palliativregistret. Läs den Här.

Disputation

Vi gratulerar Per Fürst till hans avhandling Low-dose methadone as add-on to ongoing opioid treatment in cancer-related pain och kommande disputation på Stockholms sjukhem! Läs mer Här

Närståendeenkät

En reviderad Närståendeenkät finns nu tillgänglig! Här finns den nya enkäten!
Syftet med enkäten är att skapa en bild av närståendes upplevelser. Svaren jämförs sedan med de registreringar som utförts av vårdpersonalen i Dödfallsenkäten för att ytterligare få information som kan förbättra vården. För er som inte redan gör det, erbjud enkäterna till Närstående.
För mer info kontakta info@palliativregistret.se.

Covid-19

Nu finns möjligheten att skilja på pågående, misstänkt och genomgången Covid-19 infektion. Du hittar det under Urval i vår utdataportal.

Abbey Pain Scale-SWE

Nu finns det en ny version av Abbey Pain Scale!
De ändringar som är gjorda är att den nya skalan följer originalskalans skalnivå genom samtliga 6 frågor och några ord är utbytta. I övrigt används skalan på samma sätt som tidigare version.
Omarbetningen är gjord av Christina Karlsson, universitetslektor i omvårdnad vid Örebro universitet och har fått originalförfattarens tillstånd att göras och spridas i Sverige.
Beställ den Här.