Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten

Välkommen till Svenska palliativregistret!

Syfte med registret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister. Syftet är att förbättra vården i livets slut för patienten och deras närstående. Detta inkluderar ALLA dödsfall oavsett diagnos, kön, ålder eller dödsplats. även oväntade dödsfall ska rapporteras in till oss. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 25 frågor och dessa blir omedelbart till statistik som du hittar under Utdata. Där tar vi hänsyn till om dödsfallet var oväntat och du kan själv göra urval på dessa för att se vad ni ev hunnit åstadkomma även för dessa personer.

Kom igång med registrering

För att logga in krävs säker inloggning i form av SITHS kort. Du som brukar logga in dig med SITHS-kort kommer nu att mötas av ett nytt utseende. Första gången du loggar in i det nya systemet behöver du markera de enheter du önskar tillgång till. Det kommer finnas några som redan är markerade, det är enheter du registrerat något på, men här har du möjlighet att bocka i fler. Godkänn GDPR. Ni som administrerar personal i registret kommer inte längre behöva göra detta. Vi kommer läsa av varje användares HSA-id via HSA-katalogen när denne loggar in.