Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-28

Referensgrupp

Svenska palliativregistret har en nationell multiprofessionell referensgrupp med företrädare för yrkesföreningar, kunskaps-och kompetenscentra samt organisationer som arbetar med att förbättra palliativ vård för patienter och närstående. Syftet är att vara ett bollplank kring vilka frågor vi som register ska arbeta med, hur registret ska utvecklas framåt och framförallt vilka insatser vi kan göra tillsammans. Gruppen består i nuläget av:

Regionala Cancercentrum - Sofia Andersson
Palliativt kunskapscentrum - Kerstin Witalis
Palliativt Utvecklingscentrum - Anette Duarte
Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad SFPO - Jane Österlind
Svensk Förening för Palliativ Medicin SFPM - Jonas Bergström
Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad UFPO - Meg Engström Karlsson
Betaniastiftelsen - Petra Tegman
Nationell Arbetsgrupp palliativ vård - Ursula Scheibling
Nationella Rådet Palliativ Vård NRPV - Ann Mattsson
Svenska palliativregistret - Maria Andersson, Susanna Sjöqvist och Staffan Lundström