Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-10-16

Närståendepenning

Närstående kan ansöka om närståendepenning från Försäkringskassan när de avstår från att arbeta för att vara nära den som är sjuk, oavsett om den sjuke vistas i hemmet eller på sjukhus.

Närståendepenning kan betalas ut med knappt 80 % av inkomsten och det finns en maxgräns för hur mycket pengar som betalas ut. Förutom hel dag kan ersättningen ges i 25 %, 50 % och 75 % av dagen, och i högst 100 dagar.
Om tidsperspektivet är osäkert, på grund av oklar förväntad överlevnad, kan den närstående ta ut
några närståendedagar och därefter eventuellt pausa vidare uttag ett tag om patientens tillstånd stabiliseras.
Dagarna tillhör den som är sjuk, och en närstående kan ta ut samtliga dagar eller dela dem med andra närstående.

Tillsammans med ansökan om närståendepenning behövs ett läkarutlåtande och ett samtycke från patienten.
Blanketter och ytterligare information om närståendepenning finns på Försäkringskassans webbplats.