Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-01-18

Närståendeenkät

Närstående är en av hörnpelarna i den palliativa vården och Svenska palliativregistret har skapat en enkät som ger möjligheten för närstående att dela med sig av sina erfarenheter. Närståendeenkäten ger möjlighet för närstående att beskriva och återkoppla till vårdgivarna vad som fungerat bra och vad som kan förbättras i vården. Svaren kommer att jämföras med de registreringar som utförts av vårdpersonalen i dödfallsenkäten för att ge ytterligare perspektiv på vården i livets slut. Vi rekommenderar att närståendeenkäten besvaras en tid efter dödsfallet. Registreringen av närståendeenkäten genomförs via denna hemsida dit en unik webblänk skapas. Är du intresserad av att besvara enkäten, kontakta den enhet där din närstående avled. Har du fått inloggningsuppgifter för att besvara enkäten så kan du logga in nedan.