Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-08-15

Uppsatser och studier

11. Brytpunktssamtalets betydelse för den palliativa vården av äldre personer
Ett examensarbete av Ronja Lindhe och Johanna Sundberg
på Högskolan Dalarna, Omvårdnadsutbildning 2023.

10. Brytpunktsamtalets betydelse för den palliativa omvårdnadens kvalitet på geriatriska vårdavdelningar -en registerstudie med hjälp av Svenska palliativregistret
Ett examensarbete av Marthina Bodemark Korkkinen och Johanna Lind, Specialistutbildning för sjuksköterskor: Vård av äldre, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad vid Karolinska Institutet, 2019.

9. Närståendes beskrivning av palliativ vård - En studie i nöjdhet baserad på data från Svenska Palliativregistret
Ett examensarbete på magisternivå av Eva Fogelqvist och Viktoria Olin på Hälsohögskolan i Jönköping, Avdelningen för omvårdnad Jönköping, 2018.

8. Kvaliteten på palliativ vård av äldre i särskilt boende och hemsjukvård i Skåne, Sverige 2016
Ett examensarbete på magisternivå av Elisabeth Tilly Persson och Camilla Walldén på Lunds Universitet, Nämnden för Omvårdnadsutbildning, 2017.

7. Utvärdering av palliativ vård efter införandet av ny utformad standardvårdplan
Ett examensarbete av Fatima Axtelius och Eva Höglund under Specialistutbildning för sjuksköterskor på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad vid Karolinska Institutet, 2016.

6. Den äldre döende patientens självbestämmande när den palliativa vården planeras och genomförs
Ett examensarbete av Åsa Olsson och Eva Wiberg under Specialistutbildning för sjuksköterskor på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad vid Karolinska Institutet, 2016.

5. Palliativ vård för äldre i livets slutskede - Förändringar efter införandet av Liverpool Care Pathway
Ett examensarbete av Pia Kind och Lisa Hågebrand under Specialistutbildning för sjuksköterskor på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad vid Karolinska Institutet, 2015.

4. På väg mot god palliativ vård av äldre - En jämförelse mellan tre geriatriska kliniker
kön och åldersperspektiv på vården

Ett examensarbete av Ingrid Polvi och Cajsa-Lena Vennström under Specialistutbildning för sjuksköterskor på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad vid Karolinska Institutet, 2015.

3. En jämförande studie av vårdpersonals och efterlevandes registreringar i Svenska palliativregistret angående vården i livets slutskede.
Ett examensarbete termin 10 på läkarprogrammet Umeå universitet av Jennie Petersson, 2015.

2. Är det viktigt att förebygga trycksår? Symtomförekomst och handläggning av palliativa patienter med trycksår under den sista veckan i livet.
Ett ST-projektarbete av dr Linn Åkerblom på Nackageriatriken, Stockholm 2015.

1. Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård.
Ett examensarbete på magisternivå av Gunilla Ackelid och Ingela Sunneskär, 2014.