Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-21

Rapport Socialstyrelsen

"Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till Nationella riktlinjer".

Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten "Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till Nationella riktlinjer" där ett kapitel handlar om Palliativ vård i livets slutskede. Svenska palliativregistret har bidragit med underlag och korrekturläsning.