Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-01-12

Ny dödsfallsenkät

Nu finns det två dödsfallsenkäter, den ena gäller för dödsfall tom 2021-21-31 och den andra för dödsfall from 2022-01-01.
Båda enkäterna med informationstexter finns under fliken Vårdpersonal och Enkäter på hemsidan.

När du klickar på den nya enkäten efter inloggning så kommer du till ett nytt fräscht utseende.
Klicka på Ny anmälan för att registrera in patienten, när du gjort detta kan du nu välja att direkt registrera enkäten eller avvakta, du kan också påbörja själva enkäten och återuppta den vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att ni Anmäler varje patient som avlider så snart som möjligt, på så vis kan ni sedan enkelt följa era registreringar som ni har framför er i en lista. Om du gjort Ny anmälan och personen inte kommer fram i arbetslista, vänligen byt webbläsare till Edge.

Informationstexter (i webbenkäten) och utdata för 2022 kommer publiceras under januari, men redan den första januari ska du alltså registrera dödsfall i den nya enkäten. 

Som vanligt ska samtliga dödsfall rapporteras in inom 6 mån = 180 dagar. En registrering kan även justeras i efterhand vid behov, detta görs inom 60 dagar efter det att registreringen är gjord.

OBS: Den 15:e juni 2022 så kommer Internet Explorer inte längre underhållas av Microsoft.
Så ni som använder palliativregistret måste trycka på era IT-avdelningar och se till så att ni får Microsoft Edge installerat så fort som möjlig.
För er som redan har Edge på er dator finns det ingen anledning att använda något annat.