Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-01-10

IPOS-Dem

IPOS-Dem, skattningsinstrument för personer med demenssjukdom.

Nu har Lisa Martinsson översatt IPOS-Dem till svenska! Det är en vidareutveckling av IPOS, och utvecklats för att kunna användas av personal. Det är designat för att stödja systematisk bedömning av personer med demens, och innehåller symptom och problem som ofta upplevs av personer med demenssjukdom. För att börja använda instrumentet gå in på POS website. Där hittar du både själva instrumentet och en instruktionsmanual.