Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-01-02

God fortsättning.

God fortsättning på nya året!

Påminnelse: Ni ska registrera alla dödsfall i registret som inträffar hos ER, oavsett om det är ett oväntat eller väntat dödsfall. Den som "äger sängen" där personen avlider är den enhet som registrerar i registret.

En nyhet från årsskiftet är att det nu går att efterregistrera dödsfallsenkäter i 90 kalenderdagar = 3 månader efter avlidendatum. Detta för att vi vill säkerställa validiteten i enkätsvaren, ju närmre avlidendatum enkäten besvaras desto säkrare minns vi hur vården varit.

Glöm inte att ta del av all statistik som finns i vår utdataportal, både gällande dödsfallsenkäten och närståendeenkäten, så att ni kan börja era förbättringsarbeten.