Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-06-03

Forskningsstudie om symptomgivande ascites hos cancerpatienter i livets slut .

Karolinska Institutet genomför i samarbete med Svenska palliativregistret en forskningsstudie om strategier för hantering av symptomgivande ascites i livets slut. Det sker i form av en kortare enkät on-line som öppnas i samband med den ordinarie registreringen av dödsfallsenkäten. Studien har fått ett rådgivande yttrande av Etikprövningsnämnden. Resultaten kommer att komma våra svårt sjuka patienter till nytta och kommer efter sammanställning att delges alla deltagande verksamheter. Tilläggsfrågorna gäller för de specialiserade palliativa enheter som anmält sitt intresse och kommer pågå under två år.