Svenska palliativregistret och COVID-19

I det uppkomna läget med covid-19 infektioner har frågor inkommit till registret om det kommer att vara möjligt att följa upp vårdkvaliteten specifikt för de som avled till följd av covid-19 infektion. För de som önskar göra en uppföljning i närtid på den egna enheten rekommenderas enheten föra en egen lista över patienter som avlidit till följd av covid-19. Begäran om datauttag kan sedan göras via vår FoU-hemsida.
För att kunna följa upp dessa patienter rekommenderar vi att ni på fråga 7 (Grundtillstånd som ledde till döden) kryssar i både ”Infektion” och ”Övrigt” och sedan på fritextraden anger ”Covid-19”.
Data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister (Coronavirusinfektion har en egen ICD-10 kod) länkas till Svenska palliativregistret, men eftersläpningen från dödsorsaksregistret är minst ett år. Idag har vi länkade data från 2011 – 2018.