Reservnummer

Nu går det att registrera dödsfall på personer som har reservnummer. Eftersom vi inte kan koppla ihop det med Skattemyndighetens uppgifter om folkbokföringskommun så kommer de inte att synas i rapporten Täckningsgrad. De finns dock i alla andra rapporter!