På grund av det ansträngda läget ute i alla verksamheter så erbjuder vi från och med 20200406 alla trycksaker kostnadsfritt! Ni som har tecknat ett serviceavtal för 2020 kommer därmed att återbetalas.

Beställarens namn (obligatorisk)

Leveransadress (obligatorisk)

Leveranspostnummer (obligatorisk)

Leveransort (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Antal lathundar för läkare

Antal lathundar för sjuksköterskor

Antal lathundar för undersköterskor

Antal lathundar i väntan på

Antal närståendebroschyrer

Antal Abbey Pain Scale / ROAG i fickformat

Antal SÖS-sticka i fickformat

Antal ECOG-sticka i fickformat

Antal NURSE-sticka i fickformat

Antal Smärt-sticka i fickformat

Antal IPOS-sticka tre dagar i fickformat

Antal IPOS-sticka en vecka i fickformat

Antal Covid-19-sticka i fickformat

Antal Alla stickor i fickformat med ring

Ditt meddelande

Mata in bokstäverna captcha