Nationell konferens

Tack till alla som var och besökte oss i vår monter på Nationella konferensen i Palliativ vård i Östersund! Vi arbetar nu intensivt med att få igång den nya Närståendeenkäten och tillhörande utdataportal.

Serviceavtal

Nu kan ni teckna serviceavtal för 2020, se här. Innehållet är detsamma som för 2019. De verksamheter som redan har ett avtal behöver inte teckna något nytt. Är du osäker om din verksamhet har ett avtal, se här.

Reservnummer

Nu går det att registrera dödsfall på personer som har reservnummer. Eftersom vi inte kan koppla ihop det med Skattemyndighetens uppgifter om folkbokföringskommun så kommer de inte att synas i rapporten Täckningsgrad. De finns dock i alla andra rapporter!

Närståendeenkät

I väntan på att vårt nya utdataverktyg för närståendeenkäten blir klar så har de verksamheter som använt enkäten fått sina egna resultat utskickade. Vi har skickat resultat och närståendes kommentarer till respektive verksamhetsansvarig. Vill du veta mer om närståendeenkäten så hör gärna av dig till oss!