Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-09-27

Revidering av vårdprogram

Revidering av vårdprogram

Nationella vårdprogramgruppen för palliativ vård har reviderat vårdprogrammet och vårdprogramgruppen emotser nu tacksamt synpunkter på innehållet i vårdprogrammet.
Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på innehållet i vårdprogrammet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom vårdprogrammet.
Sista svarstid är 14/11 mer information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i ett försättsblad som ligger först i vårdprogrammen.
Ni hittar vårdprogrammet med medföljande följebrev här:nationellt-vardprogram-palliativ-vard-remissversion.pdf (cancercentrum.se)
Svarsmall hittar ni här: formular-for-remissvar.docx (live.com)