Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-06-13

Resultat av närståendeenkäten

Under första året med den uppdaterade versionen av närståendeenkäten skickade 39 vårdenheter sammanlagt ut 1507 enkäter till närstående varav 549 besvarades, en svarsfrekvens på ca 36%! I tabellen visas alla enheter som har fått 5 eller fler svar under 2021! Vi hoppas givetvis att fler närstående får möjlighet att ge sin bild av vården i livets slut, av samtliga dödsfall 2021 fick bara ca 3% av närstående möjligheten.