Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-01-19

Nya dödsfallsenkäten 2022

Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät har i stort sett haft samma utseende och innehåll sedan registret startade 2005. Nu har vi äntligen en ny version av enkäten!
Det har varit ett långt och gediget arbete, och registret har fått många kloka synpunkter som vi sedan diskuterat i ledningsgruppen.

Den största förändringen är att hela enkäten fylls i, oavsett om det är ett oväntat eller ett väntat dödsfall.
Det finns ingen nationell eller internationell definition av vad som är ett väntat dödsfall. Det uppstår ofta diskussioner på arbetsplatsen och inom arbetsgruppen om personen som avled gjorde det väntat eller oväntat. Många åtgärder och insatser görs i de fall som anses som väntade dödsfall, men även i de fallen som var oväntade.
Vilken vård får de som avlider oväntat på enheten? Detta kan Ni nu se tack vare att hela enkäten fylls i!
Detta är inte bara av stor vikt för personalen ute i den egna verksamheten som strävar mot att kunna ge bästa möjliga vård till alla som behöver det, utan insamlade data kan vägleda de som vill göra förbättringsarbeten och även ligga till grund för viktig forskning.
I utdataportalen visas med automatik endast de väntade dödsfallen, men under menyn Urval går det att göra urvalet så att även de oväntade dödsfallen visas.

Dödsfallsenkäten har nu ett uppfräschat utseende, vi har förenklat inmatningen via webben, det är en naturligare följd av frågorna, vi har tagit bort några frågor och lagt till nya aktuella frågor.

Vi i Svenska palliativregistrets ledningsgrupp tackar för allas synpunkter och delaktighet, som resulterat i att vi nu har en modern, uppdaterad och funktionell dödsfallsenkät!