Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-07-07

Ny meny för utdataportalen

OBS: Ny meny för utdataportalen finns nu tillgänglig. Nu kan du även se resultat från Närståendeenkäten!

När du går till vår utdataportal möts du nu av nya menyval!

Menyn med rapporter har ersatts av ett val för dödsfallsenkäten och ett val för närståendeenkäten.

Under respektive rubrik finner du rapporterna tillhörande vald enkät.

 

För närståendeenkäten publiceras inledningsvis en rapport över utskickade inloggningar och besvarade enkäter.

Vår förhoppning är att inom kort även publicera rapporter på svaren från övriga frågor i enkäten.