Nya rapporter!

Nu kan du hitta 11 nya rapporter i vår utdataportal!
Vi har även lagt till urvalet (under tratten) Extern konsult på alla frågor. Arbetar du tex i ett palliativt rådgivningsteam och vill följa era resultat så är detta nu möjligt!