Ny medarbetare i ledningsgruppen!

Nu kan vi glädjande presentera ytterligare en ny medarbetare till ledningsgruppen! Det är Martin Dreilich och här kommer en kort presentation om vem han är:
“Jag har arbetat som läkare sedan 2007 och efter att jag gjort min AT och blivit klar med min avhandling inom onkologi började jag arbeta inom ASiH, palliativ hemsjukvård, i Stockholm. Sedan jag blev färdig specialist i geriatrik 2012 har jag framför allt arbetat med vård i livets slut inom ASiH i Stockholm men även under min ST-utbildning på Jakobsbergs sjukhus där jag kom i kontakt med palliativ vård, både inom särskilda boende och specialiserad palliativ slutenvård. Mellan 20017-2018 var jag sektionschef på Palliativt centrum vid Akademiska sjukhuset men återvände under våren 2019 till ett mer kliniskt inriktat arbete på  Familjeläkarnas ASiH enhet i Barkarby. Efter att jag genomfört Nordiska kursen i palliativ medicin, ansökte jag och blev specialist i palliativ medicin våren 2019. Förutom att jag är engagerad som webbredaktör inom Svensk Geriatrisk Förening är jag sedan i våra även ledamot i SFPM, specialistföreningen för palliativ medicin.
Jag hoppas mitt intresse och breda erfarenhet från olika vårdformer och arbetspositioner kunna bidra till att Palliativregistret även i framtiden kommer att leverera viktig information om vård i livets slut för att förbättra vården.”