Svenska palliativregistret håller just nu på att sätta ihop en nationell multiprofessionell referensgrupp med företrädare för yrkesföreningar, kunskaps-och kompetenscentra samt organisationer som arbetar med att förbättra palliativ vård för patienter och närstående. Syftet är att vara ett bollplank kring vilka frågor vi som register ska arbeta med, hur registret ska utvecklas framåt och framförallt vilka insatser vi kan göra tillsammans. Gruppen består i nuläget av:

Regionala Cancercentrum – Fredrik Wallin
Palliativt kunskapscentrum – Kerstin Witalis
Palliativt Utvecklingscentrum – Anette Duarte
Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad SFPO – Lotta Pham
Svensk Förening för Palliativ Medicin SFPM – Ursula Scheibling
Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad UFPO – Marion Englaborn
Betaniastiftelsen – Jenny Söderström
Närståenderepresentant – Louise Holmqvist
Svenska palliativregistret – Maria Andersson, Susanna Sjöqvist och Staffan Lundström