Inrapportering

Vid justering i dödsfallsenkäten har det tidigare varit möjligt att ändra svaren under 10 dagar. Vi har nu förlängt den tiden till 60 dagar. Detta gör det möjligt att tex lägga till Diagnosen Covid-19 i efterhand.