Info om COVID-19

På Palliativt kunskapscentrums hemsida, se här finns det uppdaterad information relaterad till sjukdomen covid-19, orsakad av det nya coronaviruset.