Guide för samtal – COVID-19

Här hittar du råd och tips kring samtal med patienter med corona/covid-19-infektion och med deras närstående skrivet av Palliativt Utvecklingscentrum.