Enkäten på engelska

Nu finns Dödsfallsenkäten översatt till engelska! Du hittar den under fliken FoU (FoU in english).