Dödsfallsenkät på engelska

Nu finns den senaste versionen av Dödsfallsenkäten översatt till engelska. Se Här eller under fliken Enkäter eller FoU (In English).