Disputation

Vi gratulerar Per Fürst till hans avhandling Low-dose methadone as add-on to ongoing opioid treatment in cancer-related pain och kommande disputation på Stockholms sjukhem! Läs mer Här