Covid-19 i utdataportalen

Tack vare ett gott och snabbt samarbete med vår IT leverantör Otimo Data så kan vi nu visa rapporter på hur det går för personer som avlider i covid-19 infektion. Gå in under fliken Resultat och utdata, ta fram en rapport och klicka sedan på tratten längst till vänster. Där finns då olika valmöjligheter varav covid-19 är ett val.