Covid-19

Denna rapport visar resultat från vår Utdataportal. Den visar avlidna på särskilt boende och korttidsboende i hela Sverige med pågående, misstänkt eller genomgången Covid-19 infektion. Du hittar fler rapporter under Resultat och utdata.