COVID-19

På grund av det ansträngda läget ute i alla verksamheter så erbjuder vi nu följande:
– Alla kunskapsstöd som vi distribuerar kommer nu att skickas till er kostnadsfritt efter beställning via hemsidan.
– Det serviceavtal som vi tidigare har erbjudit kommer inom kort att upphöra. De verksamheter som betalat för 2020 kommer att återbetalas. Vill ni erhålla en kvartalsrapport vänligen kontakta oss på info@palliativregistret.se
– Gränsen för att registrera dödsfall kommer vi att förlänga från 6 månader efter dödsfall till 1 april-2021.
– För att kunna följa upp patienter med covid-19 rekommenderar vi att ni på fråga 7 (Grundtillstånd som ledde till döden) kryssar i både “Infektion” och “Övrigt” och sedan på fritextraden anger “Covid-19”.