Inrapportering

Vid justering i dödsfallsenkäten har det tidigare varit möjligt att ändra svaren under 10 dagar. Vi har nu förlängt den tiden till 60 dagar. Detta gör det möjligt att tex lägga till Diagnosen Covid-19 i efterhand.

Reservnummer

Nu går det att registrera dödsfall på personer som har reservnummer. Eftersom vi inte kan koppla ihop det med Skattemyndighetens uppgifter om folkbokföringskommun så kommer de inte att synas i rapporten Täckningsgrad. De finns dock i alla andra rapporter!