Serviceavtal

Nu kan ni teckna serviceavtal för 2020, se här. Innehållet är detsamma som för 2019. De verksamheter som redan har ett avtal behöver inte teckna något nytt. Är du osäker om din verksamhet har ett avtal, se här.

Ny medarbetare i ledningsgruppen!

Nu kan vi glädjande presentera ytterligare en ny medarbetare till ledningsgruppen! Det är Martin Dreilich och här kommer en kort presentation om vem han är:
“Jag har arbetat som läkare sedan 2007 och efter att jag gjort min AT och blivit klar med min avhandling inom onkologi började jag arbeta inom ASiH, palliativ hemsjukvård, i Stockholm. Sedan jag blev färdig specialist i geriatrik 2012 har jag framför allt arbetat med vård i livets slut inom ASiH i Stockholm men även under min ST-utbildning på Jakobsbergs sjukhus där jag kom i kontakt med palliativ vård, både inom särskilda boende och specialiserad palliativ slutenvård. Mellan 20017-2018 var jag sektionschef på Palliativt centrum vid Akademiska sjukhuset men återvände under våren 2019 till ett mer kliniskt inriktat arbete på  Familjeläkarnas ASiH enhet i Barkarby. Efter att jag genomfört Nordiska kursen i palliativ medicin, ansökte jag och blev specialist i palliativ medicin våren 2019. Förutom att jag är engagerad som webbredaktör inom Svensk Geriatrisk Förening är jag sedan i våra även ledamot i SFPM, specialistföreningen för palliativ medicin.
Jag hoppas mitt intresse och breda erfarenhet från olika vårdformer och arbetspositioner kunna bidra till att Palliativregistret även i framtiden kommer att leverera viktig information om vård i livets slut för att förbättra vården.”

Nya medarbetare i Ledningsgruppen!

Vi är så glada över att presentera två nya deltagare i registrets ledningsgrupp! Dessa är:
Epidemiolog Maria Schelin, MSc PhD,Docent (Associate professor) Palliativt Utvecklingscentrum, IKVL, Lunds Universitet och Staben för Forskning och Utbildning, Skånes Universitetssjukvård, Region Skåne och Ekonomichef Louise Jakobsson Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Kalmar Län.

Förändring av serviceavtalet

Efter en översyn av våra kunders behov har vi uppdaterat en del av innehållet i serviceavtalet. Det innebär att virtuella möten utgår och du kommer istället att ha möjlighet att boka ett telefonmöte. Maila förslag på innehåll och mötestid till info@palliativregistret.se

I serviceavtalet ingår även kostnadsfria trycksaker/material samt kvartalsrapport som mailas till er efter avslutat kvartal. Serviceavtalet kostar 3 000 kr/exkl. moms.
Ni som tidigare varit abonnemangskunder och övergått till ett serviceavtal kommer att bli fakturerade för 2018 och 2019 med 3 000 kr/exkl moms per år.