Abbey Pain Scale-SWE

Nu finns det en ny version av Abbey Pain Scale!
De ändringar som är gjorda är att den nya skalan följer originalskalans skalnivå genom samtliga 6 frågor och några ord är utbytta. I övrigt används skalan på samma sätt som tidigare version.
Omarbetningen är gjord av Christina Karlsson, universitetslektor i omvårdnad vid Örebro universitet och har fått originalförfattarens tillstånd att göras och spridas i Sverige.
Beställ den Här.

Covid-19

Denna rapport visar resultat från vår Utdataportal. Den visar avlidna på särskilt boende och korttidsboende i hela Sverige med pågående, misstänkt eller genomgången Covid-19 infektion. Du hittar fler rapporter under Resultat och utdata.

Utbildning

Vi har i dagsläget svårt att genomföra arbetsplatsbesök. Vill ni har support, diskutera enkäten, få tips hur ni tar fram rapporter mm så erbjuder vi istället att göra detta som ett digitalt möte. Vid intresse så maila oss på info@palliativregistret.se

Covid-19 i utdataportalen

Tack vare ett gott och snabbt samarbete med vår IT leverantör Otimo Data så kan vi nu visa rapporter på hur det går för personer som avlider i covid-19 infektion. Gå in under fliken Resultat och utdata, ta fram en rapport och klicka sedan på tratten längst till vänster. Där finns då olika valmöjligheter varav covid-19 är ett val.

Nytt SITHskort

Har du fått nytt Sithskort så ska du kunna logga in på hemsidan som vanligt. Var noga med att inte Googla, inte använda länkar och favoriter när du går till vår sida, då du riskerar att hamna på vår gamla hemsida. Du kan även behöva byta webbläsare.