Ny artikel

Nu finns en ny artikel publicerad “Elderly gynaecological cancer patients at risk for poor end of life care: a population-based study from the Swedish Register of Palliative”. Du hittar den Här.

Ny sticka!

Palliativt centrum vid Stockholms sjukhem har framtagit detta dokument som vi nu har gjort till en “sticka” i samma format som våra andra material. Dessa går nu att beställa här!

COVID-19

På grund av det ansträngda läget ute i alla verksamheter så erbjuder vi nu följande:
– Alla kunskapsstöd som vi distribuerar kommer nu att skickas till er kostnadsfritt efter beställning via hemsidan.
– Det serviceavtal som vi tidigare har erbjudit kommer inom kort att upphöra. De verksamheter som betalat för 2020 kommer att återbetalas. Vill ni erhålla en kvartalsrapport vänligen kontakta oss på info@palliativregistret.se
– Gränsen för att registrera dödsfall kommer vi att förlänga från 6 månader efter dödsfall till 1 april-2021.
– För att kunna följa upp patienter med covid-19 rekommenderar vi att ni på fråga 7 (Grundtillstånd som ledde till döden) kryssar i både “Infektion” och “Övrigt” och sedan på fritextraden anger “Covid-19”.

 

Svenska palliativregistret och COVID-19

I det uppkomna läget med covid-19 infektioner har frågor inkommit till registret om det kommer att vara möjligt att följa upp vårdkvaliteten specifikt för de som avled till följd av covid-19 infektion. För de som önskar göra en uppföljning i närtid på den egna enheten rekommenderas enheten föra en egen lista över patienter som avlidit till följd av covid-19. Begäran om datauttag kan sedan göras via vår FoU-hemsida.
För att kunna följa upp dessa patienter rekommenderar vi att ni på fråga 7 (Grundtillstånd som ledde till döden) kryssar i både ”Infektion” och ”Övrigt” och sedan på fritextraden anger ”Covid-19”.
Data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister (Coronavirusinfektion har en egen ICD-10 kod) länkas till Svenska palliativregistret, men eftersläpningen från dödsorsaksregistret är minst ett år. Idag har vi länkade data från 2011 – 2018.

 

Nationell konferens

Tack till alla som var och besökte oss i vår monter på Nationella konferensen i Palliativ vård i Östersund! Vi arbetar nu intensivt med att få igång den nya Närståendeenkäten och tillhörande utdataportal.