Svenska palliativregistret och COVID-19

I det uppkomna läget med covid-19 infektioner har frågor inkommit till registret om det kommer att vara möjligt att följa upp vårdkvaliteten specifikt för de som avled till följd av covid-19 infektion. För de som önskar göra en uppföljning i närtid på den egna enheten rekommenderas enheten föra en egen lista över patienter som avlidit till följd av covid-19. Begäran om datauttag kan sedan göras via vår FoU-hemsida.
För att kunna följa upp dessa patienter rekommenderar vi att ni på fråga 7 (Grundtillstånd som ledde till döden) kryssar i både ”Infektion” och ”Övrigt” och sedan på fritextraden anger ”Covid-19”.
Data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister (Coronavirusinfektion har en egen ICD-10 kod) länkas till Svenska palliativregistret, men eftersläpningen från dödsorsaksregistret är minst ett år. Idag har vi länkade data från 2011 – 2018.

 

Nationell konferens

Tack till alla som var och besökte oss i vår monter på Nationella konferensen i Palliativ vård i Östersund! Vi arbetar nu intensivt med att få igång den nya Närståendeenkäten och tillhörande utdataportal.

Serviceavtal

Nu kan ni teckna serviceavtal för 2020, se här. Innehållet är detsamma som för 2019. De verksamheter som redan har ett avtal behöver inte teckna något nytt. Är du osäker om din verksamhet har ett avtal, se här.