Nya svarsalternativ

I dödsfallsenkäten har vi nu lagt till ett svarsalternativ på Fråga 7b . Detta i enlighet med hur Socialstyrelsen mäter genomgången covid-19 infektion. Det är även justerat i Utdataportalen.

♦  genomgången infektion (insjuknande/positivt test) 30 eller färre dagar före dödsfallet
♦  genomgången infektion (insjuknande/positivt test) mer än 30 dagar före dödsfallet

 

Digitala träffar

Nu har du möjlighet att delta på våra digitala träffar via Zoom!
15 april kl. 13.30-14.30 eller 4 maj kl. 10.00-11.00 har vi en grundutbildning i registret.
Hur det fungerar och hur ni kan följer er vårdutveckling via vår statistik.

6 maj kl. 13.30-14.30 eller 20 maj kl. 13.30-14.30 har vi ett forum om nya Närståendeenkäten.
Hur ni kommer igång och hur den är tänkt att användas.

Anmäl dig med namn, datum och klockslag via mail till info@palliativregistret.se

 

Ny rapport

Peter Strang har skrivit rapporten “Avlidna i Stockholms län med Covid-19 under perioden mars – augusti år 2020 med fokus på personer i särskilt boende (SÄBO)” med bl.a data från Svenska palliativregistret. Läs den Här.

Disputation

Vi gratulerar Per Fürst till hans avhandling Low-dose methadone as add-on to ongoing opioid treatment in cancer-related pain och kommande disputation på Stockholms sjukhem! Läs mer Här

Närståendeenkät

En reviderad Närståendeenkät finns nu tillgänglig! Här finns den nya enkäten!
Syftet med enkäten är att skapa en bild av närståendes upplevelser. Svaren jämförs sedan med de registreringar som utförts av vårdpersonalen i Dödfallsenkäten för att ytterligare få information som kan förbättra vården. För er som inte redan gör det, erbjud enkäterna till Närstående.
För mer info kontakta info@palliativregistret.se.

Covid-19

Nu finns möjligheten att skilja på pågående, misstänkt och genomgången Covid-19 infektion. Du hittar det under Urval i vår utdataportal.