Utbildning

Vi har i dagsläget svårt att genomföra arbetsplatsbesök. Vill ni har support, diskutera enkäten, få tips hur ni tar fram rapporter mm så erbjuder vi istället att göra detta som ett digitalt möte. Vid intresse så maila oss på info@palliativregistret.se

Covid-19 i utdataportalen

Tack vare ett gott och snabbt samarbete med vår IT leverantör Otimo Data så kan vi nu visa rapporter på hur det går för personer som avlider i covid-19 infektion. Gå in under fliken Resultat och utdata, ta fram en rapport och klicka sedan på tratten längst till vänster. Där finns då olika valmöjligheter varav covid-19 är ett val.

Nytt SITHskort

Har du fått nytt Sithskort så ska du kunna logga in på hemsidan som vanligt. Var noga med att inte Googla, inte använda länkar och favoriter när du går till vår sida, då du riskerar att hamna på vår gamla hemsida. Du kan även behöva byta webbläsare.

Ny artikel

Nu finns en ny artikel publicerad “Elderly gynaecological cancer patients at risk for poor end of life care: a population-based study from the Swedish Register of Palliative”. Du hittar den Här.

Ny sticka!

Palliativt centrum vid Stockholms sjukhem har framtagit detta dokument som vi nu har gjort till en “sticka” i samma format som våra andra material. Dessa går nu att beställa här!

COVID-19

På grund av det ansträngda läget ute i alla verksamheter så erbjuder vi nu följande:
– Alla kunskapsstöd som vi distribuerar kommer nu att skickas till er kostnadsfritt efter beställning via hemsidan.
– Det serviceavtal som vi tidigare har erbjudit kommer inom kort att upphöra. De verksamheter som betalat för 2020 kommer att återbetalas. Vill ni erhålla en kvartalsrapport vänligen kontakta oss på info@palliativregistret.se
– Gränsen för att registrera dödsfall kommer vi att förlänga från 6 månader efter dödsfall till 1 april-2021.
– För att kunna följa upp patienter med covid-19 rekommenderar vi att ni på fråga 7 (Grundtillstånd som ledde till döden) kryssar i både “Infektion” och “Övrigt” och sedan på fritextraden anger “Covid-19”.

 

Svenska palliativregistret och COVID-19

I det uppkomna läget med covid-19 infektioner har frågor inkommit till registret om det kommer att vara möjligt att följa upp vårdkvaliteten specifikt för de som avled till följd av covid-19 infektion. För de som önskar göra en uppföljning i närtid på den egna enheten rekommenderas enheten föra en egen lista över patienter som avlidit till följd av covid-19. Begäran om datauttag kan sedan göras via vår FoU-hemsida.
För att kunna följa upp dessa patienter rekommenderar vi att ni på fråga 7 (Grundtillstånd som ledde till döden) kryssar i både ”Infektion” och ”Övrigt” och sedan på fritextraden anger ”Covid-19”.
Data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister (Coronavirusinfektion har en egen ICD-10 kod) länkas till Svenska palliativregistret, men eftersläpningen från dödsorsaksregistret är minst ett år. Idag har vi länkade data från 2011 – 2018.