Ny artikel!

Nu finns en ny artikel publicerad med resultat från Svenska palliativregistrets Metadonenkät. Du hittar den under fliken FoU och Publikationslista.

Ny medarbetare i ledningsgruppen!

Nu kan vi glädjande presentera ytterligare en ny medarbetare till ledningsgruppen! Det är Martin Dreilich och här kommer en kort presentation om vem han är:
“Jag har arbetat som läkare sedan 2007 och efter att jag gjort min AT och blivit klar med min avhandling inom onkologi började jag arbeta inom ASiH, palliativ hemsjukvård, i Stockholm. Sedan jag blev färdig specialist i geriatrik 2012 har jag framför allt arbetat med vård i livets slut inom ASiH i Stockholm men även under min ST-utbildning på Jakobsbergs sjukhus där jag kom i kontakt med palliativ vård, både inom särskilda boende och specialiserad palliativ slutenvård. Mellan 20017-2018 var jag sektionschef på Palliativt centrum vid Akademiska sjukhuset men återvände under våren 2019 till ett mer kliniskt inriktat arbete på  Familjeläkarnas ASiH enhet i Barkarby. Efter att jag genomfört Nordiska kursen i palliativ medicin, ansökte jag och blev specialist i palliativ medicin våren 2019. Förutom att jag är engagerad som webbredaktör inom Svensk Geriatrisk Förening är jag sedan i våra även ledamot i SFPM, specialistföreningen för palliativ medicin.
Jag hoppas mitt intresse och breda erfarenhet från olika vårdformer och arbetspositioner kunna bidra till att Palliativregistret även i framtiden kommer att leverera viktig information om vård i livets slut för att förbättra vården.”

Nya medarbetare i Ledningsgruppen!

Vi är så glada över att presentera två nya deltagare i registrets ledningsgrupp! Dessa är:
Epidemiolog Maria Schelin, MSc PhD,Docent (Associate professor) Palliativt Utvecklingscentrum, IKVL, Lunds Universitet och Staben för Forskning och Utbildning, Skånes Universitetssjukvård, Region Skåne och Ekonomichef Louise Jakobsson Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Kalmar Län.

Utdataportalen

Svenska palliativregistret har gjort en översyn av utdataportalen och i samband med detta rättat till två felaktigheter:

  • Uppgifterna om täckningsgrad under menyvalet Rapporter/Kvalitetsindikatorer/Täckningsgrad har varit felaktiga sedan i november 2018. Från och med 29 april visas korrekta uppgifter och data, oavsett vald tidsperiod.
  • Vi har under menyvalet Rapporter/Enskilda frågor förtydligat att den nedersta rapporten gäller dokumenterat brytpunktssamtal till närstående. Motsvarande data för brytpunktssamtal till patient kommer att komma som en separat rapport inom kort.

Information till patient

Nu finns det två dokument som handlar om Svenska palliativregistret. Dessa är lite information om registret som kan ges till patient eller närstående. Det finns en vanlig version och en version som är lite mer lättläst. Du hittar dem under fliken Kunskapsstöd.