Reservnummer

Nu går det att registrera dödsfall på personer som har reservnummer. Eftersom vi inte kan koppla ihop det med Skattemyndighetens uppgifter om folkbokföringskommun så kommer de inte att synas i rapporten Täckningsgrad. De finns dock i alla andra rapporter!

Närståendeenkät

I väntan på att vårt nya utdataverktyg för närståendeenkäten blir klar så har de verksamheter som använt enkäten fått sina egna resultat utskickade. Vi har skickat resultat och närståendes kommentarer till respektive verksamhetsansvarig. Vill du veta mer om närståendeenkäten så hör gärna av dig till oss!

Nya rapporter!

Nu kan du hitta 11 nya rapporter i vår utdataportal!
Vi har även lagt till urvalet (under tratten) Extern konsult på alla frågor. Arbetar du tex i ett palliativt rådgivningsteam och vill följa era resultat så är detta nu möjligt!

Ny artikel!

Nu finns en ny artikel publicerad med resultat från Svenska palliativregistrets Metadonenkät. Du hittar den under fliken FoU och Publikationslista.

Ny medarbetare i ledningsgruppen!

Nu kan vi glädjande presentera ytterligare en ny medarbetare till ledningsgruppen! Det är Martin Dreilich och här kommer en kort presentation om vem han är:
“Jag har arbetat som läkare sedan 2007 och efter att jag gjort min AT och blivit klar med min avhandling inom onkologi började jag arbeta inom ASiH, palliativ hemsjukvård, i Stockholm. Sedan jag blev färdig specialist i geriatrik 2012 har jag framför allt arbetat med vård i livets slut inom ASiH i Stockholm men även under min ST-utbildning på Jakobsbergs sjukhus där jag kom i kontakt med palliativ vård, både inom särskilda boende och specialiserad palliativ slutenvård. Mellan 20017-2018 var jag sektionschef på Palliativt centrum vid Akademiska sjukhuset men återvände under våren 2019 till ett mer kliniskt inriktat arbete på  Familjeläkarnas ASiH enhet i Barkarby. Efter att jag genomfört Nordiska kursen i palliativ medicin, ansökte jag och blev specialist i palliativ medicin våren 2019. Förutom att jag är engagerad som webbredaktör inom Svensk Geriatrisk Förening är jag sedan i våra även ledamot i SFPM, specialistföreningen för palliativ medicin.
Jag hoppas mitt intresse och breda erfarenhet från olika vårdformer och arbetspositioner kunna bidra till att Palliativregistret även i framtiden kommer att leverera viktig information om vård i livets slut för att förbättra vården.”