Covid-19

Denna rapport visar resultat från vår Utdataportal. Den visar avlidna på särskilt boende och korttidsboende i hela Sverige med pågående, misstänkt eller genomgången Covid-19 infektion. Du hittar fler rapporter under Resultat och utdata.

Utbildning

Vi har i dagsläget svårt att genomföra arbetsplatsbesök. Vill ni har support, diskutera enkäten, få tips hur ni tar fram rapporter mm så erbjuder vi istället att göra detta som ett digitalt möte. Vid intresse så maila oss på info@palliativregistret.se

Covid-19 i utdataportalen

Tack vare ett gott och snabbt samarbete med vår IT leverantör Otimo Data så kan vi nu visa rapporter på hur det går för personer som avlider i covid-19 infektion. Gå in under fliken Resultat och utdata, ta fram en rapport och klicka sedan på tratten längst till vänster. Där finns då olika valmöjligheter varav covid-19 är ett val.

Nytt SITHskort

Har du fått nytt Sithskort så ska du kunna logga in på hemsidan som vanligt. Var noga med att inte Googla, inte använda länkar och favoriter när du går till vår sida, då du riskerar att hamna på vår gamla hemsida. Du kan även behöva byta webbläsare.

Ny artikel

Nu finns en ny artikel publicerad “Elderly gynaecological cancer patients at risk for poor end of life care: a population-based study from the Swedish Register of Palliative”. Du hittar den Här.

Inrapportering

Vid justering i dödsfallsenkäten har det tidigare varit möjligt att ändra svaren under 10 dagar. Vi har nu förlängt den tiden till 60 dagar. Detta gör det möjligt att tex lägga till Diagnosen Covid-19 i efterhand.

Ny sticka!

Palliativt centrum vid Stockholms sjukhem har framtagit detta dokument som vi nu har gjort till en “sticka” i samma format som våra andra material. Dessa går nu att beställa här!