Servieavtalet från Svenska palliativregistret upphör! Har din verksamhet tecknat för 2020 kommer Ni att få ersättningen återbetalad. Kunskapsstöden skickar vi numera ut kostnadsfritt och kvartalsrapporter kan Ni få utskickat vid behov.

Vi erbjuder under 2020 ett serviceavtal som stöd för den fortsatta utvecklingen för din verksamhet. I detta ingår:

    • Rapporter för din verksamhet och ingående enheter innehållande aktuella resultat. Rapporter skickas kvartalsvis
    • Du kan boka ett personligt telefonmöte med registret för att diskutera din verksamhets resultat och hur du tar ut egen statistik.
    • 2020 debiterar vi 5 Kr per trycksak som du beställer ifrån oss. Med ett abonnemang så får du kostnadsfritt beställa skäligt antal trycksaker till din verksamhet.

Ett abonnemang enligt ovan kostar 3 000: – ex moms för den aktuella perioden.
Med verksamhet menar vi en hel kommun (stadsdel i de största kommunerna), en sjukhusklinik, ett primärvårdsområde eller en specialiserad palliativ verksamhet.
Ett tecknat abonnemang löper tills vidare men kan givetvis sägas upp om så önskas.

Om du har ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta vårt kansli vardagar mellan 09 och 15 på telefon 0480 – 41 80 40 eller via mejl info@palliativregistret.se.

Beställning av serviceavtal