Abbey Pain Scale-SWE

Nu finns det en ny version av Abbey Pain Scale!
De ändringar som är gjorda är att den nya skalan följer originalskalans skalnivå genom samtliga 6 frågor och några ord är utbytta. I övrigt används skalan på samma sätt som tidigare version.
Omarbetningen är gjord av Christina Karlsson, universitetslektor i omvårdnad vid Örebro universitet och har fått originalförfattarens tillstånd att göras och spridas i Sverige.
Beställ den Här.