Närståendeenkät

En reviderad Närståendeenkät finns nu tillgänglig! Här finns den nya enkäten!
Syftet med enkäten är att skapa en bild av närståendes upplevelser. Svaren jämförs sedan med de registreringar som utförts av vårdpersonalen i Dödfallsenkäten för att ytterligare få information som kan förbättra vården. För er som inte redan gör det, erbjud enkäterna till Närstående.
För mer info kontakta info@palliativregistret.se.