Nya svarsalternativ

I dödsfallsenkäten har vi nu lagt till ett svarsalternativ på Fråga 7b . Detta i enlighet med hur Socialstyrelsen mäter genomgången covid-19 infektion. Det är även justerat i Utdataportalen.

♦  genomgången infektion (insjuknande/positivt test) 30 eller färre dagar före dödsfallet
♦  genomgången infektion (insjuknande/positivt test) mer än 30 dagar före dödsfallet