Digitala träffar

Nu har du möjlighet att delta på våra digitala träffar via Zoom!
15 april kl. 13.30-14.30 eller 4 maj kl. 10.00-11.00 har vi en grundutbildning i registret.
Hur det fungerar och hur ni kan följer er vårdutveckling via vår statistik.

6 maj kl. 13.30-14.30 eller 20 maj kl. 13.30-14.30 har vi ett forum om nya Närståendeenkäten.
Hur ni kommer igång och hur den är tänkt att användas.

Anmäl dig med namn, datum och klockslag via mail till info@palliativregistret.se