Nya svarsalternativ

I dödsfallsenkäten har vi nu lagt till ett svarsalternativ på Fråga 7b . Detta i enlighet med hur Socialstyrelsen mäter genomgången covid-19 infektion. Det är även justerat i Utdataportalen.

♦  genomgången infektion (insjuknande/positivt test) 30 eller färre dagar före dödsfallet
♦  genomgången infektion (insjuknande/positivt test) mer än 30 dagar före dödsfallet

 

Digitala träffar

Nu har du möjlighet att delta på våra digitala träffar via Zoom!
15 april kl. 13.30-14.30 eller 4 maj kl. 10.00-11.00 har vi en grundutbildning i registret.
Hur det fungerar och hur ni kan följer er vårdutveckling via vår statistik.

6 maj kl. 13.30-14.30 eller 20 maj kl. 13.30-14.30 har vi ett forum om nya Närståendeenkäten.
Hur ni kommer igång och hur den är tänkt att användas.

Anmäl dig med namn, datum och klockslag via mail till info@palliativregistret.se

 

Ny rapport

Peter Strang har skrivit rapporten “Avlidna i Stockholms län med Covid-19 under perioden mars – augusti år 2020 med fokus på personer i särskilt boende (SÄBO)” med bl.a data från Svenska palliativregistret. Läs den Här.